Art Advisory

English

We can offer you art consulting within a wide range of services, such as art consignment, art advisory, art appraisal etc.
we have professional expertise through a combination of educational background and 32 years of work experience:

- experience from working with museums, galleries and other art organisations
-knowledge of the art market and a good working relationship with members of the art community
- knowledge about framing, shipping, insurance and security
- personal integrity and ethical working procedures Art Advisory

Collecting with outlook

Are you planning to build up a new collection or expanding an existing one? Our many years of experience and our network can support you in finding high-quality art of lasting value. We may represent your interest at auction sales, art dealers, art galleries and giving you the edge over other collectors.

We esteem your personal interest in art. By acting strategically you may combine the ideal and monetary aspects of collecting and avoid misplaced investments.

Why hire an Art Consultant?

The current art market is sufficiently competitive that many collectors rely on advisors when shaping collections or undertaking significant purchases. Advisors are often the eyes and ears of their clients, scouring galleries, visiting art studios, observing market trends, and attending auctions, biennals and art fairs. Advisors also conduct research on artists using their own extensive librairies of art books, catalogues, magazines and databases. They provide advice and perspective on pricing, credibility and scholarship to a collector and collections.

Art Advisors, educated about the current art market and art history, offer intellectual and practical services in the assembly of these ambitious collections

Finally, since only about 5 % of world art transactions are of public record (taking place at auction), it is important for collectors to know as much as they can about pricing and an artist's history. It is chiefly art world insiders, such as advisors, who have or can access this knowlege.

______________________________

Svenska

- Det finns knappast någonting som kan tillföra ett hem så mycket som ett vackert konstverk. En upplevelse som stannar kvar i sinnet och blir till en källa av fortsatt stimulans och välbefinnande.

Vi vet idag att vi mår bra av att omge oss med vackra saker eller vistas i sådana miljöer. Det är vetenskapligt bevisat sedan ett antal år tillbaka att konst faktiskt både kan förbättra vår hälsa och påskynda ett tillfrisknande. Det har också använts i psykoterapeutisk verksamhet för att hjälpa barn och vuxna med olika funktionshinder. Inom hjärnforskningen har man kommit fram till att inlärningen av de "tyngre" skolämnena som exempelvis matematik, avsevärt underlättas om eleven samtidigt stimulerar sin kreativitet.

Det finns en mängd anledningar till att vi förstår värdet av en konstupplevelse. Det borde med andra ord inte vara en lyx som bara ett fåtal priviligierade kan unna sig utan en allmänmänsklig rättighet.

"Art is a state of mind" - konst är ett sinnestillstånd, en upplevelse, är vår paroll. Detta anser vi vara en sanning i dubbel bemärkelse. Konst är nämligen en upplevelse för både betraktaren och konstnären. Någonstans på vägen uppstår ett möte mellan dessa två och ur detta växer en kommunikation fram. Konstverket fortsätter sedan självständigt att kommunicera med sin omgivning fast det från början var skapat ur konstnärens sinne.

På samma sätt som du sköter om ditt utseende, ditt hem och din ekonomi måste själen få sitt. Om vi blir lyckligare och friskare av att leva nära konst tycker man att då borde det väl vara alldeles självklart att göra det?

Men tyvärr finns det en del hinder som gör att alltför många människor avstår från investera i några konstinköp. De kanske nöjer sig med att bara "ha något att hänga på väggen". Varför? Till en början kanske det krävs en del kunskap och vägledning för att tillgodogöra sig denna upplevelse till fullo. Visst är det så att man ska köpa med hjärtat men i de flesta fall behöver man en dialog med någon kunnig expert för att bli styrkt i sin egen uppfattning. Därutöver har man också de ekonomiska aspekterna: är det här rätt pris och kommer det ekonomiska värdet att stå sig?

Det är när dessa frågor dyker upp som vi kommer in i bilden.

När du väljer att köpa konst genom oss får du också hjälp med allt det andra. Vi ger dig kunskap inte bara om konstverket du köper utan också om konst överhuvudtaget.

- Vi gör hembesök och låter dig få se konstverket i ditt eget hem
- Vi ger dig goda råd om placering och ljussättning
- Vi hjälper till med hängningen
- Vi hjälper till med om- eller inramning av tavlor
- Vi kan förmedla kontakter med andra inom branschen
- Vi gör en marknadsmässig värdering i samarbete med värderingsman förordnad av Stockholms Handelskammare

Tveka inte att ta kontakt så kan vi berätta mer. Du är intressant för oss oavsett om det är ett litet inköp eller en större investering!

För ytterligare information vänligen kontakta:
For further information, please contact:
En savoir plus je vous prie de bien contacter:

Iréne Carlson

av Sveriges Handelskamrar förordnad besiktningsman
Valuer certified by the Swedish Chamber of Commerce
Inspecteur designé par la Chambre de Commerce de Suède
www.besiktning.nu

Kontakta oss för mer information

Företaget har F-skattsedel

Carlson Art AB

Vi är ett företag som förmedlar kvalitetskonst till privatpersoner, företag, sjukhus och organisationer. Detta sker genom utställning eller direktförmedling.

Vi arrangerar även guidade turer & events

Kontakta oss

Sociala medier© 2015 Carlson Art