Workshops

"Empowered by Art "

A workshop where you get the possibility to develop your self-esteem an self-reliance through an art experience.
You don't need any special skill or knowledge to explore the benefit of art.
The only thing you need to achieve this is your imagination and your five senses!"

___________________________________

Svenska

Varje organisation och arbetsgrupp består av människor – enskilda individer. Individernas och gruppens förmåga till ansvarstagande, kreativitet, kommunikation, samarbete m.m. är helt central för organisationens effektivitet och prestationsförmåga.

Välkommen till en unik workshop där du använder dig av konsten som ett redskap för att stärka din självkänsla!

Människor behöver känna tillit för att kunna arbeta effektivt tillsammans. Ju bättre självkänsla och självinsikt vi har desto lättare kan vi också fatta egna beslut och agera på ett tillitsskapande sätt hellre än att agera utifrån egna rädslor och försvar – medvetna eller medvetna.
Empowerment är en process i syfte att få individen att våga lita på sin egen förmåga. Med konstens hjälp får man en bättre kommunikation. Det skapar större delaktighet och främjar samarbete. På det sättet kan konsten användas för att motverka mobbing och förbättra arbetsprestationer.
Konst gör att vi kan uppfatta verkligheten och oss själva på ett nytt sätt. För att förstå behöver man gå in i och möta konsten i en kreativ process.
Genom att använda konsten i pedagogiska sammanhang kan man hjälpa människor att bygga upp sin självkänsla och stärka sin identitet. Det får i förlängningen positiva effekter på välbefinnandet och därmed hälsan vilket i sin tur bidrar till en samhällsekonomisk utveckling. Konst hjälper inte bara till att bygga sunda, demokratiska värderingar utan är också en tillväxtmotor för ekonomin.

Facilitator: Iréne Carlson; projektledare / konstpedagog.

För mer info och anmälan kontakta oss

Carlson Art AB

Vi är ett företag som förmedlar kvalitetskonst till privatpersoner, företag, sjukhus och organisationer. Detta sker genom utställning eller direktförmedling.

Vi arrangerar även guidade turer & events

Kontakta oss

Sociala medier© 2015 Carlson Art